Kobylice

Kobylice jsou jedním z nejstarších sídel okresu Hradec Králové. První zmínka o obci pochází z roku 1086, kdy Kobylice patřily svatojiřskému klášteru v Praze. Další zmínka o obci je z roku 1393 v novobydžovské Knize svědomí. V archivních záznamech se dočteme, že po třicetileté válce byla obec zpustošena. Roku 1676 byla obec prodána řádu Benediktů v Broumově. Ti osadili obec německými osadníky (viz tereziánský katastr z roku 1713) a zřídili u vsi Nový dvůr. Tento dvůr byl roku 1786 rozparcelován a na pozemcích byla založena nová obec Opatov, která je součástí obce Kobylice.

web: kobylice.novobydzovsko.cz

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Veselý cirkus

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.3.2018 17:00 - 18:00

Cirkus bude

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.3.2018 15:00 - 16:30

Věčně tvá nevěrná

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
20.3.2018 19:00

rop eu