Příroda

Trávení volného času v přírodě přináší návštěvníkům mnoho příjemných chvil a zážitků. Region Společné Cidliny charakterizují především květenou velmi bohaté habrové doubravy, které jsou vývojově odvozovány od původních dubových smíšených lesů, které postupovaly po dobách ledových do střední Evropy. Jsou to mírně zamokřené háje, s bohatě rostoucím keřovým porostem.

Hlavním tokem celé oblasti je řeka Cidlina. Množství vody, které Cidlinou proteče, nepoměrně malé zejména díky menšímu množství srážek a poměrně malé rozloze lesů na úkor rozvinutému zemědělství. I díky tomu, že se jedná o zemědělskou oblast, zůstávají přírodní krásy našeho regionu zachovány nezničené.

Návštěvníci místního regionu by rozhodně měli navštívit přírodní rezervaci Bludy, což je významná lokalita suchomilné květeny, nebo přírodní památku Pamětník, kterou tvoří uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou. Také lze jen doporučit projít si místní naučnou stezku Les Chlum a okolí, která zavádí k zákoutí lesa Chlum, do bývalé pískovny s rybníčkem a seznamuje především s místním rostlinstvem a historií této lokality.

Vyhledání objektů

Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 3)
Libeň - vesnická památková zóna. Libeň - vesnická památková zóna
Adresa: Libeň
Nový Bydžov - městská památková zóna. Nový Bydžov - městská památková zóna
Adresa: Nový Bydžov
Vysočany - vesnická památková zóna. Vysočany - vesnická památková zóna
Adresa: Nový Bydžov, Vysočany
Parky Parky. (počet: 1)
Chotělice - zámek. Chotělice - zámek

Prostorný zámek hraběte Mensdorfa - Pouilly s parkem.

Adresa: č.p. 89, Smidary, Chotělice
Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 3)
Karlova Koruna - zámek. Karlova Koruna - zámek

Zámek Karlova Koruna si dal postavit jako své letní sídlo v letech 1721-23 hrabě František Ferdinand Kinský - nejvyšší kancléř a nejvyšší lovčí Království českého dle plánů jednoho z nejvýznamnějších barokních stavitelů Jana Santiniho Aichela. Stavba zámku trvala jen tři roky. Na počest a památku korunovace císaře Karla VI. a následné jeho návštěvě zámku v Chlumci nad Cidlinou pojmenoval majitel zámek "Karlova Koruna". Samotná stavba má ojedinělý půdorys, který připomíná tvar královské koruny.

Adresa: Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou
Lázeňská naučná stezka. Lázeňská naučná stezka

Naučná přírodovědná stezka seznamuje na 10 tabulích především s rostlinstvem a historií této lokality. Trasa stezky Vás také zavede k zákoutí lesa Chlum, do bývalé pískovny s rybníčkem.

Adresa: Nový Bydžov
Turistická stezka Nový Bydžov. Turistická stezka Nový Bydžov

Stezka na 2 trasách (modrá a červená) seznamuje s historií města, jeho zajímavostmi a památkami.

Adresa: Nový Bydžov
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 3)
Klamošská lípa - památný strom. Klamošská lípa - památný strom
Adresa: Klamoš
Lužní lesy Luhy

V polesí se nacházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana, jehož stáří se odhadovalo na 800 let. Duby letní dosahují výšky okolo 30 metrů a obvodu kmene 510 centimetrů. Ve 20. století došlo k regulaci řek Cidliny a Bystřice, les si nicméně zachoval ráz lužního lesa.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Vojtěchův dub. Vojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub nese jméno po polárním badateli Václavu Vojtěchovi, který se narodil v blízké hájovně roku 1901.

Adresa: Skřivany
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 1)
Pamětník - přírodní památka. Pamětník - přírodní památka

Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou

Kalendář akcí

Vánoční sen

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
16.12.2017 17:00 - 18:15

UDG rivalove tour, O5 a Radeček, Pokáč, Alchymie

TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou (Chlumec nad Cidlinou)
16.12.2017 19:00

Kantoři - vánoční koncert

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
16.12.2017 19:00

rop eu