erb obce Skřivany

Skřivany

Území obce Skřivany bylo osídleno již v pravěku. Nálezy z mladší doby kamenné a ze starší doby bronzové jsou umístěny v muzeu v Novém Bydžově. První písemná zmínka o vsi je sice až z roku 1360, ale historik J.V. Šimák ztotožnil Skřivany s mosty Křivci na řece Cidlině (s pontes CRIUCI). Ty jsou uváděny v Kosmově Kronice české z roku 1110. Snad kolem roku 1720 byla stará renesanční tvrz přestavěna na renesanční zámek a později ve slohu anglické novogotiky. V témže roce byla postavena zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie. Poblíž kostela stojí dřevěná zvonice.

V hájovně za obcí se narodil polární badatel Dr. V. Vojtěch. Okolím vede naučná stezka s přes 400 let starým památným dubem letním.

web: www.skrivany.cz

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Veselý cirkus

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.3.2018 17:00 - 18:00

Cirkus bude

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.3.2018 15:00 - 16:30

Věčně tvá nevěrná

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
20.3.2018 19:00

rop eu