3D model

Základním stavebním kamenem 3D modelu části území nazývané Společná Cidlina je digitální model zástavby, který může nabývat různé složitosti podle záměrů jeho pořizovatele. Modely budov je možno rozdělit do tří skupin podle složitosti detailu. Jedná se o blokový model (bez střech), urbanistický model (se střechou) a podrobný model budov (zaměření i objektů na střechách, členění podle stavebních parcel, zaměření zeleně apod.).  Zpracovaný 3D model oblasti definované jako Společná Cidlina je podrobný se ztvárněním nejvýznamnějších kulturně historických objektů. Méně významné objekty jsou zvýrazněny ikonou s odkazem. Jako podklad pro vizualizaci slouží digitální model terénu, na který jsou "položeny" různé vektorové a rastrové vrstvy. Velmi reálně zde působí vizualizace 3D ortofotomapy, spolu s 3D modely budov, resp. městské zástavby. Do vytvořeného 3D modelu krajiny nebo zástavby jsou umístěny indexové body (značky), ke kterým lze připojit jakékoliv multimediální informace - např. obrázky, videa, fotografie, textové dokumenty, odkazy na www stránky atd. Pro vlastní prohlížení a pohyb v krajině (městě) jsou používány předem definované nebo on-line řízené průlety nad krajinou.

Odkaz na 3D model: http://www.3dmapy.cz/novybydzov/default.fly

Celý systém je zobrazován pomocí technologie TerraSuite, proto je nutné mít nainstalovánu prohlížečku TerraExplorer, která je zdarma, bez speciálních nároků na HW a SW vybavení, má intuitivní ovládání a je v mnoha jazykových mutacích včetně české.

Prohlížečka je k dispozici: http://www.skylinesoft.com/skylineglobe/corporate/download/terraexplorerdownload.aspx

Ukázka 3D modelu

Ukázka 3D modelu

Ukázka 3D modelu

Ukázka 3D modelu

Kalendář akcí

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
20.11.2018 19:00

Jurský svět: Zánik říše

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
21.11.2018 18:00

Limonádový Joe aneb koňská opera

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
21.11.2018 19:00

rop eu