Kobylice

Kobylice jsou jedním z nejstarších sídel okresu Hradec Králové. První zmínka o obci pochází z roku 1086, kdy Kobylice patřily svatojiřskému klášteru v Praze. Další zmínka o obci je z roku 1393 v novobydžovské Knize svědomí. V archivních záznamech se dočteme, že po třicetileté válce byla obec zpustošena. Roku 1676 byla obec prodána řádu Benediktů v Broumově. Ti osadili obec německými osadníky (viz tereziánský katastr z roku 1713) a zřídili u vsi Nový dvůr. Tento dvůr byl roku 1786 rozparcelován a na pozemcích byla založena nová obec Opatov, která je součástí obce Kobylice.

web: kobylice.novobydzovsko.cz

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu