Měník

Území obce Měník bylo osídleno již od dávných dob. Dokladem starobylosti osídlení je v roce 1888 odkryté rozsáhlé pohřebiště lidu popelnicových polí slezského typu. Roku 1599 zakoupilo dvůr se všemi polnostmi, vesnicí a poddaným lidem město Nový Bydžov od Martina Měnického z Červené Vsi (Červeněvsi). Měničtí nevolníci se zúčastnili velkého povstání v roce 1775 a přiměli novobydžovské radniční pány k rozparcelování místního dvora. Stali se již v osmdesátých letech 18. století vlastníky půdy, přestali robotovat a jejich pracovní povinnost byla převedena v peněžitou reluici, kterou platili do roku 1848.

web: www.menik.cz

Virtuální prohlídka

rop eu