Osobnosti regionu

Václav Kliment Klicpera

narozen 23. 11. 1792 v Chlumci nad Cidlinou; zemřel 15. 9. 1859 v Praze

Středoškolský profesor v Hradci Králové a v Praze. R. 1848 byl členem Národního výboru a tribunem studentské kohorty. Básník, dramatik, povídkář, významná postava počátků našeho českého divadla obrozenecké doby, organizátor české ochotnické scény v Hradci Králové. Psal historické romány, učebnice pro střední školy, ale především divadelní hry - např. Divotvorný klobouk, Hadrián z Římsů, Lhář a jeho rod, Veselohra na mostě, Každý něco pro vlast, Zlý jelen, Rohovín Čtverrohý, Ptáčník, Potopa světa, Ženský boj.

Klaret

narozen asi r. 1320 v Chlumci nad Cidlinou; zemřel 3.5. 1370

Vlastním jménem Bartoloměj z Chlumce nad Cidlinou. Český spisovatel, učenec, lékař a lexikograf, kanovník katedrály svatého Víta a mistr pražské univerzity. Pro potřebu rodící se vědy sepsal Klaret asi v letech 1355 - 1374 velký latinsko-český slovník. Kapitolami o ovocných stromech se stal průkopníkem české pomologie. Mnoho jeho slovníkových výrazů z přírodních věd a zvláště z ovocnictví se udrželo až do současnosti.

Bertha von Suttner
(rozená hraběnka Kinsky z Chynic a Tetova)

narozena 9.6. 1843 v Praze; zemřela 21.6. 1914 ve Vídni

Česko - rakouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka. V r. 1905 se stala první ženou, jíž byla udělena Nobelova cena za mír.

Jan Říha

narozen 7.7. 1853 v Chlumci nad Cidlinou; zemřel 12.7. 1922 v Chlumci nad Cidlinou

Ovocnářský odborník evropské úrovně. O spolupráci ho žádaly redakce odborných slovníků a časopisů, pracoval na Thomayerově Českém ovoci a v r. 1919 byl vyzván ministerstvem zemědělství k založení ovocného arboreta.

Jaroslav Goll

narozen 11. 7. 1846 v Chlumci nad Cidlinou; zemřel 8. 7. 1929 v Praze

Profesor Karlovy university, zakladatel moderní české historiografie, byl mezi prvními, kdo přednášel i česky. Kultivovaný básník a překladatel.

Marek Bydžovský z Florentina

narozen r. 1540; zemřel r. 1612

Od r. 1570 několikanásobný děkan artistické fakulty a od r. 1589 rektor univerzity, filozof, matematik, astronom a historik, kronikář událostí z doby vlády Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. a autor latinských záznamů o pražském univerzitním životě. Nejznámější rodák, který se zasloužil o výkup Nového Bydžova z poddanství a jeho zlepšené postavení jako královského věnného města.

Josef Němec

narozen r. 1805 v Novém Bydžově; zemřel r. 1879 v Táboře

Český vlastenec, manžel spisovatelky Boženy Němcové, kterou přivedl do vlastenecké společnosti a podporoval v literární činnosti. Trvalý a blízký vztah k rodišti vyjádřil i článkem v Památkách archeologických a místopisných o původní obci Starém Bydžově (1860).

Alois Turek

narozen r. 1810 v Novém Bydžově; zemřel r. 1893

Architekt, v letech 1869 - 1871 předseda Spolku architektů a inženýrů, velký mecenáš českého školství a kultury, od r. 1882 čestný měšťan rodného města. Provedl stovky průmyslových a hospodářských staveb, opravil a vystavěl několik kostelů. Pro Nový Bydžov vypracoval plány na novorenesanční hostinec Na Kopečku.

Josef Eduard Proche

narozen r. 1822; zemřel r. 1908

Ovocnář, po létech získávání zkušeností doma i v cizině se usídlil ve Sloupně a na menším pozemku začal se šlechtitelskými pokusy, které později rozšířil i na velký polní sad. Spolupracoval s domácími i zahraničními ovocnáři, vypěstoval velké množství nových odrůd a zanechal rozsáhlou pozůstalost s odbornými údaji, kresbami a diagramy.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org; www.chlumecnc.cz; www.novybydzov.cz

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu