Památky a muzea

Mezi nejvýznamnější památky Chlumecka rozhodně patří zámek Karlova Koruna, postavený v letech 1721 - 1723 podle plánů jednoho z nejvýznamnějších architektů českého baroka Jana Santini - Aichela, který je dominantou města Chlumec nad Cidlinou. Nejstarší stavební památkou Chlumce je bývalý farní, později hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice. Byl postaven r. 1134 v románském stylu, později přestavěn ve stylu gotickém. Klicperovu náměstí dominuje gotickorenesanční kostel sv. Voršily, postavený za vlády Pernštejnů. Ve východní části chlumeckého náměstí se tyčí Mariánský sloup, který nechal postavit v r. 1710 Václav Norbert Kinský na počest vítězství císaře Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. o španělské dědictví. Severně od náměstí se nachází bývalý klášter Loreta, nyní sídlo městského muzea.

Mezi další významné památky regionu patří raně barokní kostel sv. Václava a Stanislava, který v Měníku. Kostel byl postaven v roce z trhanic, což jsou ploché úzké desky vzniklé podélným trháním kmene stromu. V Nepolisech nalezneme pseudorománský kostel sv. Maří Magdalény, který byl postaven na místě dřevěného kostela sv. Máří Magdalény z roku 1391. Obci Stará Voda dominuje stavba gotického cihlového kostela sv. Václava, který byl postaven ve druhé polovině 14. století, později byl raně barokně upraven. Součástí kostela je dřevěná zvonice z 16. století, ve které je zavěšen veliký a těžký zvon Václav. V Lučicích je připomínán barokní kostel sv. Benedikta od roku 1369. Dnešní podobu mu vdechly barokní úpravy z roku 1718. U kostela je velmi cenná dřevěná zvonice z 16. století se zvonem z roku 1586, která jako jediná dřevěná stavba svého druhu v Čechách je s otevřeným podchodným přízemím.

Mezi nejvýznamnější památky Novobydžovska, které stojí za to shlédnout, jistě patří městská památková zóna založená na pravidelné geometrické osnově okolo roku 1305, v jejímž středu se nachází náměstí Nového Bydžova. Z tohoto období se dochoval i gotický kostel sv. Vavřince s hranolovitou věží, která byla ke kostelu přistavěna později. Ozdobou náměstí je od r. 1865 novogotická radnice postavená podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči, která byla postavena na místě původní pozdně gotické městské radnice z let 1461 a 1462.

Mariánský morový sloup, jehož základy pocházejí už z roku 1697, byl postaven v roce 1716. Později byly do výklenků doplněny sochy svatých – sv. Josef s Ježíškem, sv. Ludmila, sv. Šebestián a sv. František. Významnou uměleckohistorickou hodnotu mají sbírky Městského muzea v secesní budově bývalé secesní spořitelny z let 1906 - 1907.

V jižní časti města, za městskými hradbami, byl v r. 1520 založen židovský hřbitov. Po židovském hřbitově v Praze a Kolíně je třetí nejstarší v Čechách. Na západním okraji města se nachází vojenský hřbitov z prusko-rakouské války v r. 1866. Vojenský hřbitov vznikl v místech hromadného hrobu rakouských, saských a pruských vojáků, kteří zemřeli za této války na následky zranění a cholery ve staré nemocnici. Dominantou Metličanského návrší je barokní kostel sv. Jakuba Většího, postavený v letech 1768-1775. Na jeho stavbu byly použity pozůstatky původního gotického kostela z konce 13. století.

Mezi další významné památky regionu také patří původně románský kostel zasvěcený sv. Prokopu ve Starém Bydžově z první poloviny 13. století. 

Zámek ve Skřivanech - původně renesanční tvrz, která byla přestavěna na renesanční zámek, později stavebně upravena ve slohu anglické novogotiky. Barokní zámek v Barchově, který je nestarší budovou v obci, byl postaven v roce 1731 Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic. Zámek Sloupno - roku 1687 byla původní stará renesanční tvrz z druhé poloviny 16. stol. přestavěna na barokní zámek. Současnou podobu mu vdechla přestavba podle návrhů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera v roce 1748. Rovněž nemůžeme opomenout pozdně barokní roubený kostel v Loučné Hoře, k jehož stáří nelze nic bližšího říci, protože se kromě několika zmínek nedochovaly žádné doklady. Současnou podobu kostel dostal přestavbou v letech 1778 – 1782. Již z roku 1364 pochází dřevěný kostel zasvěcený sv. Markétě ve Vysočanech. Koncem 17. století byl sice přestavěn, ale jako stavební materiál bylo opět použito dřevo.

Zdroj: www.spolecnacidlina.cz

Vyhledání objektů

Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Zříceniny Zříceniny. (počet: 1)
Libeň - tvrziště

Terénní náznaky vodní tvrze na ostrůvku uprostřed rybníka. Jediný známý majitel tvrze byl Mikeš Pertold z Libně.

Adresa: Měník, Libeň
Hrady a zámky Hrady a zámky. (počet: 7)
Chotělice - zámek. Chotělice - zámek

Prostorný zámek hraběte Mensdorfa - Pouilly s parkem.

Adresa: č.p. 89, Smidary, Chotělice
Hlušice - zámek. Hlušice - zámek

Patrový zámek s polygonální věží zdobí atiky a vysoké štíty s cimbuřím a věžičkami. Původně renesanční tvrz z 2. pol. 16. st., která byla v 17. st. přestavěná v raně barokní zámek. R. 1789 zbořen, r. 1852 znovu postaven podle návrhu E. Hally.

Adresa: Hlušice
Karlova Koruna - zámek. Karlova Koruna - zámek

Zámek Karlova Koruna si dal postavit jako své letní sídlo v letech 1721-23 hrabě František Ferdinand Kinský - nejvyšší kancléř a nejvyšší lovčí Království českého dle plánů jednoho z nejvýznamnějších barokních stavitelů Jana Santiniho Aichela. Stavba zámku trvala jen tři roky. Na počest a památku korunovace císaře Karla VI. a následné jeho návštěvě zámku v Chlumci nad Cidlinou pojmenoval majitel zámek "Karlova Koruna". Samotná stavba má ojedinělý půdorys, který připomíná tvar královské koruny.

Adresa: Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou
Myštěves - zámek. Myštěves - zámek

Zámek z 1. pol. 18. st. R. 1901 byl průmyslníkem Gastonem Malmannem pseudobarokně přestavěn. Zámek je obdélný s mansardovou střechou. Hlavní průčelí zdobí dynamicky modelovaný střední rizalit se štítkem a arkádovým podjezdem.

Adresa: č.p. 105, Myštěves
Podlesí - zámek. Podlesí - zámek

Trojkřídlý novogotický zámeček, který zdobí dvě nárožní věže (pravá osmiboká, levá válcová s cimbuřím).

Adresa: č.p. 83, Ohnišťany
Skřivany - zámek. Skřivany - zámek

Původně renesanční tvrz, která byla přestavěna na renesanční zámek, později stavebně upravena ve slohu anglické novogotiky.

Adresa: Tovární 1, Skřivany
Sloupno - zámek. Sloupno - zámek

Původní tvrz, která byla v 17. st. přestavěná podle projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera na barokní zámek. Stavba byla až do r. 1948 ve vlastnictví benediktinů, později zde byl sklad zdravotnického materiálu.

Adresa: Sloupno
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 3)
Klamošská lípa - památný strom. Klamošská lípa - památný strom
Adresa: Klamoš
Lužní lesy Luhy

V polesí se nacházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana, jehož stáří se odhadovalo na 800 let. Duby letní dosahují výšky okolo 30 metrů a obvodu kmene 510 centimetrů. Ve 20. století došlo k regulaci řek Cidliny a Bystřice, les si nicméně zachoval ráz lužního lesa.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Vojtěchův dub. Vojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub nese jméno po polárním badateli Václavu Vojtěchovi, který se narodil v blízké hájovně roku 1901.

Adresa: Skřivany
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy. (počet: 2)
Chlumec nad Cidlinou - mariánský sloup. Chlumec nad Cidlinou - mariánský sloup

Sloup oslavující vítězství císaře Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. ve válce o dědictví španělské je velmi významnou památkou české barokní plastiky. Dal ho roku 1710 zhotovit hrabě Václav Norbert Oktavián Kinský a autorem je pravděpodobně F. M. Katterbauer. Na sloupu jsou ztvárněny postavy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa a sv. Šimona.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - morový sloup. Nový Bydžov - morový sloup

Mariánský morový sloup s barokním sousoším.

Adresa: Nový Bydžov
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 1)
Pamětník - přírodní památka. Pamětník - přírodní památka

Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 3)
Libeň - vesnická památková zóna. Libeň - vesnická památková zóna
Adresa: Libeň
Nový Bydžov - městská památková zóna. Nový Bydžov - městská památková zóna
Adresa: Nový Bydžov
Vysočany - vesnická památková zóna. Vysočany - vesnická památková zóna
Adresa: Nový Bydžov, Vysočany
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny. (počet: 4)
Chlumecká zahradní železnice - modelová železnice, muzeum a naučná stezka. Chlumecká zahradní železnice - modelová železnice, muzeum a naučná stezka

Zahradní železnice nabízí celkem 5 rozchodů kolejnic (32, 45, 143,5, 250, 600 mm). Návštěvníci si také mohou projít stezku, která seznamuje s Čiernohronskou železnicí.

Adresa: Rooseveltova 249, Chlumec nad Cidlinou
Galerie u sv. Jakuba - galerie. Galerie u sv. Jakuba - galerie
Adresa: Nový Bydžov - Metličany
Městské muzeum Loreta. Městské muzeum Loreta

Místo původně zamýšleného piaristického kláštera vznikla Loreta – barokní poutní místo. Roku 1740 byla při Loretě založena mešní fundace, z níž měl být vydržován kapucínský mnich, aby denně sloužil zádušní mše za zemřelé příslušníky rodu Kinských. Roku 1786 bylo poutní místo zrušeno a v roce 1805 byla kaple stržena, aby nepřekážela praktickému využití objektu – Loreta sloužila jako špitál, chudobinec, později také jako bytová jednotka. Od roku 2001 budova slouží pro potřeby muzea.

Adresa: Kozelkova 25/IV, Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov

Muzeum založené již v r. 1888 zaujímá dvě poschodí secesní budovy spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. st., stálou výstavu Bydžov známý a neznámý a pravidelně obměňované další tematické výstavy z vlastních fondů.

Adresa: Boženy Němcové 507, Nový Bydžov
Židovské památky Židovské památky. (počet: 3)
Chlumec nad Cidlinou - židovské oddělení městského hřbitova. Chlumec nad Cidlinou - židovské oddělení městského hřbitova

Židovské oddělení z počátku 20. století na komunálním hřbitově.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - synagoga. Nový Bydžov - synagoga

Budova synagogy je vedle hřbitova jedinou zachovalou částí bývalého židovského ghetta. Dnes je modlitebnou Českobratrské církve evangelické.

Adresa: U Památníku č.p. 1156, Nový Bydžov
Nový Bydžov - židovský hřbitov. Nový Bydžov - židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Novém Bydžově je třetím nejstarším v Čechách. Nejstarší náhrobek se vztahuje k roku 1577. Počet náhrobků dosahuje čísla 1480, přičemž většina pochází ze 17. a 18. století. Náhrobky jsou převážně pískovcové, zdobené reliéfními symboly. Pozoruhodný je mramorový náhrobek Enocha Wolfa s plastickým obrazem vlka či výrazné obelisky. Mladší hroby (od konce 18. století) jsou typické dvojjazyčnými - hebrejskými a německými - nápisy.

Adresa: Nový Bydžov
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky. (počet: 3)
Chlumec nad Cidlinou - památník selského povstání. Chlumec nad Cidlinou - památník selského povstání

Socha rebela stojící východně od města na malém návrší řečeném "Skalka" byla vytvořena na památku porážky selského povstání v roce 1775. Výsledek se dodnes užívá úslovím "dopadli jsme jak sedláci u Chlumce".

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Petrovice - mohylové pohřebiště. Petrovice - mohylové pohřebiště

Mohyly o výšce až 2 m a průměru 15 m, v počtu několika desítek, jsou v dobrém stavu.

Adresa: Petrovice
Pomník Václava Klimenta Klicpery. Pomník Václava Klimenta Klicpery

Pomník byl zhotoven roku 1874. Je dílem sochařů Josefa a Pavla Jiříčkových.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze. (počet: 5)
Chlumec nad Cidlinou - radnice. Chlumec nad Cidlinou - radnice

Prvním písemně doloženým rychtářem byl roku 1431 Petr ze Sloupna. Za pernštejnského přispění byla v letech 1524 – 1532 postavena renesanční chlumecká radnice. V roce 1618 došlo ke zničení požárem, poté až do roku 1671 ležela v troskách. Novou radnici dal v letech 1671-73 vybudovat Jan Oktavián Vchynský. Během své existence mnohokrát vyhořela a byla opět vystavěna. První velká úprava v klasicistním stylu proběhla v letech 1852-54, počátkem 20. století nabývá své současné, novorenesanční podoby.

Adresa: Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta. Městské muzeum Loreta

Místo původně zamýšleného piaristického kláštera vznikla Loreta – barokní poutní místo. Roku 1740 byla při Loretě založena mešní fundace, z níž měl být vydržován kapucínský mnich, aby denně sloužil zádušní mše za zemřelé příslušníky rodu Kinských. Roku 1786 bylo poutní místo zrušeno a v roce 1805 byla kaple stržena, aby nepřekážela praktickému využití objektu – Loreta sloužila jako špitál, chudobinec, později také jako bytová jednotka. Od roku 2001 budova slouží pro potřeby muzea.

Adresa: Kozelkova 25/IV, Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - radnice. Nový Bydžov - radnice

Novogotická stavba stojící na místě původní radnice a vedlejšího Hruškovského domu, postavená podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči.

Adresa: Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov
Palác škol

Záměr postavit novou školu prosadil tehdejší starosta Zikmund Kozelka. Pro stavbu budovy zastupitelstvo vykoupilo tři stodoly se zahradami, špýchar a sousedící pole za cenu 28.300 zl. a k tomu byla věnována již nevyhovující budova nemocnice se zahradou. Budova byla slavnostně otevřena 28.9.1899. Prostor zde nalezly smíšená obecná škola, měšťanská chlapecká škola, dívčí obecná škola a tehdy založená dívčí měšťanská škola. Počet žáků narůstal, prostory nepostačovaly a proto byly postupně přistavovány další objekty.

Adresa: Kozelkova 123/IV, Chlumec nad Cidlinou
Panský dům - Majorát. Panský dům - Majorát

Na místě této budovy stála od roku 1683 budova panských masných krámů. V roce 1719 byla přestavěna nákladem Václava Norberta Oktaviána Kinského na panský dům s atikou a podloubím. Tato stavba byla ojedinělým dokladem barokního městského panského domu. Počátkem 19. století došlo ke klasicistní úpravě, podloubí bylo zazděno a později snesena i atika. V současné době je zde umístěna základní umělecká škola.

Adresa: Klicperovo náměstí 1, Chlumec nad Cidlinou
Církevní památky Církevní památky. (počet: 25)
Hřbitovní kostel

Zbudován r. 1908.

Adresa: Nový Bydžov-Skochovice
Husův sbor - kostel. Husův sbor - kostel
Adresa: Dr. M. Tyrše 110, Nový Bydžov
Husův sbor - kostel. Husův sbor - kostel

Funkcionalistický kostel z r. 1934. Interiér s čelním vyobrazením Ježíše Krista nad vyřezávaným oltářem.

Adresa: Klicperovo náměstí 75, Chlumec nad Cidlinou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel z 15. stol., v letech 1724-37 barokně přestavěn. V dlažbě u vchodu je umístěn náhrobní kámen z 16. stol.

Adresa: Petrovice
Kostel Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice

Původně hřbitovní luteránský kostel zbudovaný v letech 1601-20 byl barokně přestavěn podle návrhu arch. M. Rosiho v letech 1717-18. Jednolodní stavba, které dominuje dvouvěžové průčelí. Mobiliář je barokní.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice

Je nejstarší budovou ve městě. Podle nálezu nápisového kamene měl být postaven roku 1134. Na vnějších stěnách kostelíka je 5 náhrobků z 16. století. Kolem presbytáře jsou empírové pomníky ze Suchardovy dílny pocházející z doby kolem roku 1800. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století zrušen. Kostelík se ve zjednodušené podobě uchoval v městském znaku.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Kostel Sedmibolestné Matky Boží - hřbitovní kostel. Kostel Sedmibolestné Matky Boží - hřbitovní kostel

Novogotický kostel vystavěný podle návrhu architekta Josefa Mockera v letech 1898-1901. Jednolodní stavba s opěrnými pilíři a hranolovou jehlancovou věží. V interiéru hlavní oltář se sousoším Piety, varhany, kazatelna, lavice.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel sv. Anny. Kostel sv. Anny

Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1720, která sloužila pouze pro potřeby zámku a teprve později i obci jako kostel Rodiny Páně. R. 1842 zasvěcená svaté Anně.

Adresa: Skřivany
Kostel sv. Bartoloměje. Kostel sv. Bartoloměje

Kostel zbudovaný kolem r. 1714, nahradil dřevěný kostel ze 14. stol. Zachovaly se zvony z 16. stol. a částečně i původní mobiliář z dřevěného kostela.

Adresa: Lovčice
Kostel sv. Benedikta - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Benedikta - kostel a dřevěná zvonice

Kostel se nachází v obci Lučice u Chlumce nad Cidlinou. Původně dřevěný. Jednolodní stavba je datována rokem 1718, vnitřní zařízení je částečně ze starého kostelíka (14. století). Dřevěná zvonice pochází z počátku 16. století. Zvon je z roku 1586.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Lučice
Kostel sv. Filipa a Jakuba. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel z r. 1709. Roku 1882 přestavěn a doplněn o západní věž. Byla provedena i úprava fasády.

Adresa: Mlékosrby
Kostel sv. Jakuba Většího. Kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel z let 1768-75 postavený královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem. Podélná jednolodní neorientovaná stavba s hranolovitou věží. Sakristie byla přistavěna později.

Adresa: Nový Bydžov, Metličany
Kostel sv. Jiří. Kostel sv. Jiří

Roubený barokní kostelík na návsi z let 1778–1782 (vysvěcen již 1780) s dřevěnou zvonicí (v obecním majetku), vybudovanou v r. 1942 jako kopie zvonice původní, byl díky komplexní obnově koncem 20. století zachráněn.

Adresa: Smidary, Loučná Hora
Kostel sv. Jiří. Kostel sv. Jiří

Dominanta obce, pochází z r. 1872. Autorem pseudorenesančního zařízení interiéru byl J. Stoklasa z Jičína.

Adresa: Lužec nad Cidlinou
Kostel sv. Máří Magdalény. Kostel sv. Máří Magdalény

Je dominantou obce, která je vidět z širého okolí. Pseudorománský kostel zbudovaný v letech 1896-1901.

Adresa: Nepolisy
Kostel sv. Markéty - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Markéty - kostel a dřevěná zvonice

Dřevěný kostel ze 17. stol. Trojlodní stavba obdélníkového půdorysu s dřevěnými arkádami a pětibokým presbytářem. V r. 1770 přistavěna jižní kaple. Objekt je omítnut, na první pohled tedy vypadá jako zděný. V blízkosti kostela se nachází dřevěná vzpěradlová zvonice, ve které jsou tři zvony - sv. Bartoloměj, sv. Josef a Jan Křtitel.

Adresa: Nový Bydžov, Vysočany
Kostel sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Petra a Pavla

Zbudován v letech 1873-74 v pseudorománském slohu, na místě staršího dřevěného kostelíka ze 17. stol. Objektu dominuje 46 metrů vysoká hranolová věž. Zařízení je pseudoslohové, do kostela bylo přeneseno z původního kostelíka. Na hlavním oltáři obraz sv. Václava od Karla Javůrka.

Adresa: Babice
Kostel sv. Prokopa. Kostel sv. Prokopa

Kostel románského původu byl později přestavován goticky, renesančně i barokně. Průčelní věž pochází ze 16. stol., kdy nahradila dvě původní postranní věže. Jednolodní stavba. Zařízení svatyně je převážně rokokové. Oltářní obraz sv. Prokopa je dílem Johanna G. Köppela z r. 1732.

Adresa: Starý Bydžov
Kostel sv. Stanislava. Kostel sv. Stanislava

Původní dřevěný kostel vyhořel v r. 1749, na jeho místě byla zřízena barokní stavba s věží. I nový kostel však v r. 1752 vyhořel, konečné datum dostavby je tedy r. 1769. Věž kostela byla dříve završena barokní cibule s lucernou, v 19. stol. novorenesančně přestavěna a ukončena vysokou stanovou střechou. Klenbu presbytáře zdobí freska Nejsvětější Trojice.

Adresa: Smidary
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Původně gotický ze 14. stol., v 17. stol. barokně upraven. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem. Hlavní oltář z r. 1679 od truhláře P. Vaňka z České Třebové s obrazem sv. Václava. Raně barokní kazatelna ze 3. čtvrtiny 17. stol. Po opravě v r. 2008 znovu vysvěcen.

Adresa: Stará Voda
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Původně gotický z 15. stol., po požáru v r. 1804 přestavěn. Jednolodní stavba trojboce uzavřeným presbytářem a s nízkou věží v západním průčelí. Na severní straně objektu se dochoval gotický portál. Vybavení je pseudobarokní z 19. stol.

Adresa: Ohnišťany
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Vznikl z původní zámecké kaple sv. Barbory vystavěné v letech 1748-49. Počátkem 20. stol. byla po opravě přesvěcena na kostel sv. Václava. Jednoduchá obdélná stavba s plochostropou lodí, se zaoblenými nárožími a štítovým průčelím.

Adresa: Hlušice
Kostel sv. Václava a Stanislava - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Václava a Stanislava - kostel a dřevěná zvonice

Vystavěn r. 1686 z tzv. trhanic (ploché úzké desky vzniklé podélným trháním kmene stromu). Počátkem 19. stol. byl objekt kostela omítnut. Vnitřní zařízení pochází z přelomu 16.-17. stol. Dřevěná polygonální zvonice z r. 1689.

Adresa: Měník
Kostel sv. Vavřince. Kostel sv. Vavřince

Gotický kostel, který kromě vnitřního zařízení a menších úprav nebyl výrazně barokizován ani regotizován (v ČR ojedinělý a jedinečný jev). Je to nejstarší stavba ve městě. Původně byl zasvěcen Matce Boží (podle Knihy svědomí už v r. 1311). Trojlodní pseudobazilika byla budována od r. 1305 do r. 1311 při vzniku města a poté až do poloviny 14. století. Stavební materiál je kámen s cihlovou křížovou klenbou. Hranolová věž v severním nároží slouží jako vyhlídková. Cenným prvkem je bohatě profilovaný a zdobený gotický portál v západním průčelí.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel sv. Voršily. Kostel sv. Voršily

Jednu z nejstarších renesančních staveb u nás (ještě s prvky pozdní gotiky) postavil v l. 1536–43 mistr Petr nákladem Jana z Pernštejna jako mohutné síňové trojlodí. Při dostavbě po polovině 16. století byla před západním průčelím vybudována vysoká hranolová věž dokonale architektonicky členěná spolu s obloučkovým renesančním štítem. Počátkem 20. století byla podoba stavby nově upravena Václavem Suchardou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu