erb obce Prasek

Prasek

První zmínka o obci se datuje do roku 1311. V roce 1325 daroval Jan Lucemburský nedávno založené město Nový Bydžov spolu s vesnicemi okolí (též s Praskem) Benešovi z Vartemberka. V roce 1516 kupuje novobydžovské zboží Vilém z Perštejna. Od jeho dědiců je v roce 1549 vykupuje město Nový Bydžov. Poněvadž Nový Bydžov potřeboval nutně hotovost pro vlastní vykoupení z poddanství, prodává v roce 1575 panství v Prasku Adamu Slatinskému z Hostovic. V roce 1611 je kupuje zpátky, avšak po Bílé hoře je panství zabaveno a spravuje je až do roku 1628 královská komora. V roce 1628 je panství v Prasku vráceno městu Nový Bydžov a u něj zůstává až do roku 1848. Za Raabovy reformy v roce 1783 byl prasecký dvůr rozparcelován mezi bezzemky. Z roku 1900 pochází kaple postavená v novogotickém slohu.

web: www.prasek.cz

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu