Příroda

Trávení volného času v přírodě přináší návštěvníkům mnoho příjemných chvil a zážitků. Region Společné Cidliny charakterizují především květenou velmi bohaté habrové doubravy, které jsou vývojově odvozovány od původních dubových smíšených lesů, které postupovaly po dobách ledových do střední Evropy. Jsou to mírně zamokřené háje, s bohatě rostoucím keřovým porostem.

Hlavním tokem celé oblasti je řeka Cidlina. Množství vody, které Cidlinou proteče, nepoměrně malé zejména díky menšímu množství srážek a poměrně malé rozloze lesů na úkor rozvinutému zemědělství. I díky tomu, že se jedná o zemědělskou oblast, zůstávají přírodní krásy našeho regionu zachovány nezničené.

Návštěvníci místního regionu by rozhodně měli navštívit přírodní rezervaci Bludy, což je významná lokalita suchomilné květeny, nebo přírodní památku Pamětník, kterou tvoří uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou. Také lze jen doporučit projít si místní naučnou stezku Les Chlum a okolí, která zavádí k zákoutí lesa Chlum, do bývalé pískovny s rybníčkem a seznamuje především s místním rostlinstvem a historií této lokality.

Vyhledání objektů

Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 3)
Klamošská lípa - památný strom. Klamošská lípa - památný strom
Adresa: Klamoš
Lužní lesy Luhy

V polesí se nacházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana, jehož stáří se odhadovalo na 800 let. Duby letní dosahují výšky okolo 30 metrů a obvodu kmene 510 centimetrů. Ve 20. století došlo k regulaci řek Cidliny a Bystřice, les si nicméně zachoval ráz lužního lesa.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Vojtěchův dub. Vojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub nese jméno po polárním badateli Václavu Vojtěchovi, který se narodil v blízké hájovně roku 1901.

Adresa: Skřivany
Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 3)
Lázeňská naučná stezka. Lázeňská naučná stezka

Naučná přírodovědná stezka seznamuje na 10 tabulích především s rostlinstvem a historií této lokality. Trasa stezky Vás také zavede k zákoutí lesa Chlum, do bývalé pískovny s rybníčkem.

Adresa: Nový Bydžov
Pohádková cesta parkem zámku Karlova Koruna - naučná stezka. Pohádková cesta parkem zámku Karlova Koruna - naučná stezka

Cesta je složena ze dvou okruhů. Okruh Víl dlouhý 645 m je označen fialovou barvou a má 8 stanovišť, okruh Strašidel a skřítků dlouhý 1000 m je označen zeleně a na cestě se setkáte s 11 stanovišti. Návštěvníci si mohou v pokladně zámku zakoupit „Pohádkového průvodce“ k plnění pohádkových úkolů.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Turistická stezka Nový Bydžov. Turistická stezka Nový Bydžov

Stezka na 2 trasách (modrá a červená) seznamuje s historií města, jeho zajímavostmi a památkami.

Adresa: Nový Bydžov
Parky Parky. (počet: 1)
Chotělice - zámek. Chotělice - zámek

Prostorný zámek hraběte Mensdorfa - Pouilly s parkem.

Adresa: č.p. 89, Smidary, Chotělice
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 1)
Pamětník - přírodní památka. Pamětník - přírodní památka

Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 3)
Libeň - vesnická památková zóna. Libeň - vesnická památková zóna
Adresa: Libeň
Nový Bydžov - městská památková zóna. Nový Bydžov - městská památková zóna
Adresa: Nový Bydžov
Vysočany - vesnická památková zóna. Vysočany - vesnická památková zóna
Adresa: Nový Bydžov, Vysočany

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu