Turistika

Region nabízí návštěvníkům mnoho turisticky zajímavých a jedinečných cílů.

Milovníci přírody by rozhodně měli navštívit přírodní rezervaci Bludy, nebo přírodní památku Pamětník. Také jim lze doporučit projít si místní naučnou stezku Les Chlum a okolí, která zavádí k zákoutí lesa Chlum, do bývalé pískovny s rybníčkem a seznamuje především s místním rostlinstvem a historií této lokality.

Turisté se zálibou v historii nesmí opomenout navštívit zámek Karlova Koruna, který je dominantou města Chlumec nad Cidlinou a také bývalý klášter Loreta, který je nyní sídlem městského muzea. Náměstí Nového Bydžova bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou a jeho ozdobou je novogotická radnice a barokní sousoší mariánského morového sloupu. V jižní části města za hradbami se nachází třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách. Mezi další významné památky regionu také patří např. zámek ve Sloupně a dřevěný kostel v Loučné Hoře.

Zdroj: www.spolecnacidlina.cz

Vyhledání objektů

Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Zříceniny Zříceniny. (počet: 1)
Libeň - tvrziště

Terénní náznaky vodní tvrze na ostrůvku uprostřed rybníka. Jediný známý majitel tvrze byl Mikeš Pertold z Libně.

Adresa: Měník, Libeň
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů. (počet: 3)
Klamošská lípa - památný strom. Klamošská lípa - památný strom
Adresa: Klamoš
Lužní lesy Luhy

V polesí se nacházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana, jehož stáří se odhadovalo na 800 let. Duby letní dosahují výšky okolo 30 metrů a obvodu kmene 510 centimetrů. Ve 20. století došlo k regulaci řek Cidliny a Bystřice, les si nicméně zachoval ráz lužního lesa.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Vojtěchův dub. Vojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub nese jméno po polárním badateli Václavu Vojtěchovi, který se narodil v blízké hájovně roku 1901.

Adresa: Skřivany
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy. (počet: 2)
Chlumec nad Cidlinou - mariánský sloup. Chlumec nad Cidlinou - mariánský sloup

Sloup oslavující vítězství císaře Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. ve válce o dědictví španělské je velmi významnou památkou české barokní plastiky. Dal ho roku 1710 zhotovit hrabě Václav Norbert Oktavián Kinský a autorem je pravděpodobně F. M. Katterbauer. Na sloupu jsou ztvárněny postavy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa a sv. Šimona.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - morový sloup. Nový Bydžov - morový sloup

Mariánský morový sloup s barokním sousoším.

Adresa: Nový Bydžov
Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 1)
Pamětník - přírodní památka. Pamětník - přírodní památka

Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 3)
Libeň - vesnická památková zóna. Libeň - vesnická památková zóna
Adresa: Libeň
Nový Bydžov - městská památková zóna. Nový Bydžov - městská památková zóna
Adresa: Nový Bydžov
Vysočany - vesnická památková zóna. Vysočany - vesnická památková zóna
Adresa: Nový Bydžov, Vysočany
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny. (počet: 4)
Chlumecká zahradní železnice - modelová železnice, muzeum a naučná stezka. Chlumecká zahradní železnice - modelová železnice, muzeum a naučná stezka

Zahradní železnice nabízí celkem 5 rozchodů kolejnic (32, 45, 143,5, 250, 600 mm). Návštěvníci si také mohou projít stezku, která seznamuje s Čiernohronskou železnicí.

Adresa: Rooseveltova 249, Chlumec nad Cidlinou
Galerie u sv. Jakuba - galerie. Galerie u sv. Jakuba - galerie
Adresa: Nový Bydžov - Metličany
Městské muzeum Loreta. Městské muzeum Loreta

Místo původně zamýšleného piaristického kláštera vznikla Loreta – barokní poutní místo. Roku 1740 byla při Loretě založena mešní fundace, z níž měl být vydržován kapucínský mnich, aby denně sloužil zádušní mše za zemřelé příslušníky rodu Kinských. Roku 1786 bylo poutní místo zrušeno a v roce 1805 byla kaple stržena, aby nepřekážela praktickému využití objektu – Loreta sloužila jako špitál, chudobinec, později také jako bytová jednotka. Od roku 2001 budova slouží pro potřeby muzea.

Adresa: Kozelkova 25/IV, Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov

Muzeum založené již v r. 1888 zaujímá dvě poschodí secesní budovy spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. st., stálou výstavu Bydžov známý a neznámý a pravidelně obměňované další tematické výstavy z vlastních fondů.

Adresa: Boženy Němcové 507, Nový Bydžov
Židovské památky Židovské památky. (počet: 3)
Chlumec nad Cidlinou - židovské oddělení městského hřbitova. Chlumec nad Cidlinou - židovské oddělení městského hřbitova

Židovské oddělení z počátku 20. století na komunálním hřbitově.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - synagoga. Nový Bydžov - synagoga

Budova synagogy je vedle hřbitova jedinou zachovalou částí bývalého židovského ghetta. Dnes je modlitebnou Českobratrské církve evangelické.

Adresa: U Památníku č.p. 1156, Nový Bydžov
Nový Bydžov - židovský hřbitov. Nový Bydžov - židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Novém Bydžově je třetím nejstarším v Čechách. Nejstarší náhrobek se vztahuje k roku 1577. Počet náhrobků dosahuje čísla 1480, přičemž většina pochází ze 17. a 18. století. Náhrobky jsou převážně pískovcové, zdobené reliéfními symboly. Pozoruhodný je mramorový náhrobek Enocha Wolfa s plastickým obrazem vlka či výrazné obelisky. Mladší hroby (od konce 18. století) jsou typické dvojjazyčnými - hebrejskými a německými - nápisy.

Adresa: Nový Bydžov
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky. (počet: 3)
Chlumec nad Cidlinou - památník selského povstání. Chlumec nad Cidlinou - památník selského povstání

Socha rebela stojící východně od města na malém návrší řečeném "Skalka" byla vytvořena na památku porážky selského povstání v roce 1775. Výsledek se dodnes užívá úslovím "dopadli jsme jak sedláci u Chlumce".

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Petrovice - mohylové pohřebiště. Petrovice - mohylové pohřebiště

Mohyly o výšce až 2 m a průměru 15 m, v počtu několika desítek, jsou v dobrém stavu.

Adresa: Petrovice
Pomník Václava Klimenta Klicpery. Pomník Václava Klimenta Klicpery

Pomník byl zhotoven roku 1874. Je dílem sochařů Josefa a Pavla Jiříčkových.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze. (počet: 5)
Chlumec nad Cidlinou - radnice. Chlumec nad Cidlinou - radnice

Prvním písemně doloženým rychtářem byl roku 1431 Petr ze Sloupna. Za pernštejnského přispění byla v letech 1524 – 1532 postavena renesanční chlumecká radnice. V roce 1618 došlo ke zničení požárem, poté až do roku 1671 ležela v troskách. Novou radnici dal v letech 1671-73 vybudovat Jan Oktavián Vchynský. Během své existence mnohokrát vyhořela a byla opět vystavěna. První velká úprava v klasicistním stylu proběhla v letech 1852-54, počátkem 20. století nabývá své současné, novorenesanční podoby.

Adresa: Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta. Městské muzeum Loreta

Místo původně zamýšleného piaristického kláštera vznikla Loreta – barokní poutní místo. Roku 1740 byla při Loretě založena mešní fundace, z níž měl být vydržován kapucínský mnich, aby denně sloužil zádušní mše za zemřelé příslušníky rodu Kinských. Roku 1786 bylo poutní místo zrušeno a v roce 1805 byla kaple stržena, aby nepřekážela praktickému využití objektu – Loreta sloužila jako špitál, chudobinec, později také jako bytová jednotka. Od roku 2001 budova slouží pro potřeby muzea.

Adresa: Kozelkova 25/IV, Chlumec nad Cidlinou
Nový Bydžov - radnice. Nový Bydžov - radnice

Novogotická stavba stojící na místě původní radnice a vedlejšího Hruškovského domu, postavená podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči.

Adresa: Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov
Palác škol

Záměr postavit novou školu prosadil tehdejší starosta Zikmund Kozelka. Pro stavbu budovy zastupitelstvo vykoupilo tři stodoly se zahradami, špýchar a sousedící pole za cenu 28.300 zl. a k tomu byla věnována již nevyhovující budova nemocnice se zahradou. Budova byla slavnostně otevřena 28.9.1899. Prostor zde nalezly smíšená obecná škola, měšťanská chlapecká škola, dívčí obecná škola a tehdy založená dívčí měšťanská škola. Počet žáků narůstal, prostory nepostačovaly a proto byly postupně přistavovány další objekty.

Adresa: Kozelkova 123/IV, Chlumec nad Cidlinou
Panský dům - Majorát. Panský dům - Majorát

Na místě této budovy stála od roku 1683 budova panských masných krámů. V roce 1719 byla přestavěna nákladem Václava Norberta Oktaviána Kinského na panský dům s atikou a podloubím. Tato stavba byla ojedinělým dokladem barokního městského panského domu. Počátkem 19. století došlo ke klasicistní úpravě, podloubí bylo zazděno a později snesena i atika. V současné době je zde umístěna základní umělecká škola.

Adresa: Klicperovo náměstí 1, Chlumec nad Cidlinou
Církevní památky Církevní památky. (počet: 25)
Hřbitovní kostel

Zbudován r. 1908.

Adresa: Nový Bydžov-Skochovice
Husův sbor - kostel. Husův sbor - kostel
Adresa: Dr. M. Tyrše 110, Nový Bydžov
Husův sbor - kostel. Husův sbor - kostel

Funkcionalistický kostel z r. 1934. Interiér s čelním vyobrazením Ježíše Krista nad vyřezávaným oltářem.

Adresa: Klicperovo náměstí 75, Chlumec nad Cidlinou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel z 15. stol., v letech 1724-37 barokně přestavěn. V dlažbě u vchodu je umístěn náhrobní kámen z 16. stol.

Adresa: Petrovice
Kostel Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice

Původně hřbitovní luteránský kostel zbudovaný v letech 1601-20 byl barokně přestavěn podle návrhu arch. M. Rosiho v letech 1717-18. Jednolodní stavba, které dominuje dvouvěžové průčelí. Mobiliář je barokní.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice

Je nejstarší budovou ve městě. Podle nálezu nápisového kamene měl být postaven roku 1134. Na vnějších stěnách kostelíka je 5 náhrobků z 16. století. Kolem presbytáře jsou empírové pomníky ze Suchardovy dílny pocházející z doby kolem roku 1800. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století zrušen. Kostelík se ve zjednodušené podobě uchoval v městském znaku.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou
Kostel Sedmibolestné Matky Boží - hřbitovní kostel. Kostel Sedmibolestné Matky Boží - hřbitovní kostel

Novogotický kostel vystavěný podle návrhu architekta Josefa Mockera v letech 1898-1901. Jednolodní stavba s opěrnými pilíři a hranolovou jehlancovou věží. V interiéru hlavní oltář se sousoším Piety, varhany, kazatelna, lavice.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel sv. Anny. Kostel sv. Anny

Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1720, která sloužila pouze pro potřeby zámku a teprve později i obci jako kostel Rodiny Páně. R. 1842 zasvěcená svaté Anně.

Adresa: Skřivany
Kostel sv. Bartoloměje. Kostel sv. Bartoloměje

Kostel zbudovaný kolem r. 1714, nahradil dřevěný kostel ze 14. stol. Zachovaly se zvony z 16. stol. a částečně i původní mobiliář z dřevěného kostela.

Adresa: Lovčice
Kostel sv. Benedikta - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Benedikta - kostel a dřevěná zvonice

Kostel se nachází v obci Lučice u Chlumce nad Cidlinou. Původně dřevěný. Jednolodní stavba je datována rokem 1718, vnitřní zařízení je částečně ze starého kostelíka (14. století). Dřevěná zvonice pochází z počátku 16. století. Zvon je z roku 1586.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Lučice
Kostel sv. Filipa a Jakuba. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel z r. 1709. Roku 1882 přestavěn a doplněn o západní věž. Byla provedena i úprava fasády.

Adresa: Mlékosrby
Kostel sv. Jakuba Většího. Kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel z let 1768-75 postavený královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem. Podélná jednolodní neorientovaná stavba s hranolovitou věží. Sakristie byla přistavěna později.

Adresa: Nový Bydžov, Metličany
Kostel sv. Jiří. Kostel sv. Jiří

Roubený barokní kostelík na návsi z let 1778–1782 (vysvěcen již 1780) s dřevěnou zvonicí (v obecním majetku), vybudovanou v r. 1942 jako kopie zvonice původní, byl díky komplexní obnově koncem 20. století zachráněn.

Adresa: Smidary, Loučná Hora
Kostel sv. Jiří. Kostel sv. Jiří

Dominanta obce, pochází z r. 1872. Autorem pseudorenesančního zařízení interiéru byl J. Stoklasa z Jičína.

Adresa: Lužec nad Cidlinou
Kostel sv. Máří Magdalény. Kostel sv. Máří Magdalény

Je dominantou obce, která je vidět z širého okolí. Pseudorománský kostel zbudovaný v letech 1896-1901.

Adresa: Nepolisy
Kostel sv. Markéty - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Markéty - kostel a dřevěná zvonice

Dřevěný kostel ze 17. stol. Trojlodní stavba obdélníkového půdorysu s dřevěnými arkádami a pětibokým presbytářem. V r. 1770 přistavěna jižní kaple. Objekt je omítnut, na první pohled tedy vypadá jako zděný. V blízkosti kostela se nachází dřevěná vzpěradlová zvonice, ve které jsou tři zvony - sv. Bartoloměj, sv. Josef a Jan Křtitel.

Adresa: Nový Bydžov, Vysočany
Kostel sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Petra a Pavla

Zbudován v letech 1873-74 v pseudorománském slohu, na místě staršího dřevěného kostelíka ze 17. stol. Objektu dominuje 46 metrů vysoká hranolová věž. Zařízení je pseudoslohové, do kostela bylo přeneseno z původního kostelíka. Na hlavním oltáři obraz sv. Václava od Karla Javůrka.

Adresa: Babice
Kostel sv. Prokopa. Kostel sv. Prokopa

Kostel románského původu byl později přestavován goticky, renesančně i barokně. Průčelní věž pochází ze 16. stol., kdy nahradila dvě původní postranní věže. Jednolodní stavba. Zařízení svatyně je převážně rokokové. Oltářní obraz sv. Prokopa je dílem Johanna G. Köppela z r. 1732.

Adresa: Starý Bydžov
Kostel sv. Stanislava. Kostel sv. Stanislava

Původní dřevěný kostel vyhořel v r. 1749, na jeho místě byla zřízena barokní stavba s věží. I nový kostel však v r. 1752 vyhořel, konečné datum dostavby je tedy r. 1769. Věž kostela byla dříve završena barokní cibule s lucernou, v 19. stol. novorenesančně přestavěna a ukončena vysokou stanovou střechou. Klenbu presbytáře zdobí freska Nejsvětější Trojice.

Adresa: Smidary
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Původně gotický ze 14. stol., v 17. stol. barokně upraven. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem. Hlavní oltář z r. 1679 od truhláře P. Vaňka z České Třebové s obrazem sv. Václava. Raně barokní kazatelna ze 3. čtvrtiny 17. stol. Po opravě v r. 2008 znovu vysvěcen.

Adresa: Stará Voda
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Původně gotický z 15. stol., po požáru v r. 1804 přestavěn. Jednolodní stavba trojboce uzavřeným presbytářem a s nízkou věží v západním průčelí. Na severní straně objektu se dochoval gotický portál. Vybavení je pseudobarokní z 19. stol.

Adresa: Ohnišťany
Kostel sv. Václava. Kostel sv. Václava

Vznikl z původní zámecké kaple sv. Barbory vystavěné v letech 1748-49. Počátkem 20. stol. byla po opravě přesvěcena na kostel sv. Václava. Jednoduchá obdélná stavba s plochostropou lodí, se zaoblenými nárožími a štítovým průčelím.

Adresa: Hlušice
Kostel sv. Václava a Stanislava - kostel a dřevěná zvonice. Kostel sv. Václava a Stanislava - kostel a dřevěná zvonice

Vystavěn r. 1686 z tzv. trhanic (ploché úzké desky vzniklé podélným trháním kmene stromu). Počátkem 19. stol. byl objekt kostela omítnut. Vnitřní zařízení pochází z přelomu 16.-17. stol. Dřevěná polygonální zvonice z r. 1689.

Adresa: Měník
Kostel sv. Vavřince. Kostel sv. Vavřince

Gotický kostel, který kromě vnitřního zařízení a menších úprav nebyl výrazně barokizován ani regotizován (v ČR ojedinělý a jedinečný jev). Je to nejstarší stavba ve městě. Původně byl zasvěcen Matce Boží (podle Knihy svědomí už v r. 1311). Trojlodní pseudobazilika byla budována od r. 1305 do r. 1311 při vzniku města a poté až do poloviny 14. století. Stavební materiál je kámen s cihlovou křížovou klenbou. Hranolová věž v severním nároží slouží jako vyhlídková. Cenným prvkem je bohatě profilovaný a zdobený gotický portál v západním průčelí.

Adresa: Nový Bydžov
Kostel sv. Voršily. Kostel sv. Voršily

Jednu z nejstarších renesančních staveb u nás (ještě s prvky pozdní gotiky) postavil v l. 1536–43 mistr Petr nákladem Jana z Pernštejna jako mohutné síňové trojlodí. Při dostavbě po polovině 16. století byla před západním průčelím vybudována vysoká hranolová věž dokonale architektonicky členěná spolu s obloučkovým renesančním štítem. Počátkem 20. století byla podoba stavby nově upravena Václavem Suchardou.

Adresa: Chlumec nad Cidlinou

Kalendář akcí

Escobar

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
17.1.2019 19:00

Bohemian Rhapsody

Jiráskovo divadlo (Nový Bydžov)
17.1.2019 19:00

Svaté neřesti

Klicperův dům (Chlumec nad Cidlinou)
18.1.2019 19:00 - 20:50

rop eu